THE OCP CHARITY FOUNDATION

OVER ONZE STICHTING

De belangrijkste missie en doelstelling van de OCP Charity foundation is het bevorderen van het welzijn van kinderen en jongeren tot 25 jaar in Nederland die door fysieke en sociale beperkingen een achterstand dreigen op te lopen bij leeftijdsgenoten. Naast het verrijken van het leven van kinderen heeft de OCP Charity foundation ook de ambitie om een ​​positieve bijdrage te leveren aan het milieu door bij te dragen aan projecten die de CO2-uitstoot verminderen. Lees meer over het funderingsplan in de funderingsstrategie.

HOE HELPEN WIJ?

De foundation probeert haar doel te bereiken door het sponsoren van instellingen of stichtingen die zich specifiek inspannen om het welzijn van kinderen en jongeren tot 25 jaar te bevorderen en projecten die land ter beschikking stellen om bomen te planten, om de CO2-uitstoot te verminderen. Het ondersteunen van deze organisaties gebeurt met financiële steun van onze sponsors of donaties.

OCP doneert 2.5% van zijn performance fee’s aan de OCP Charity Foundation.

logo studiezalen

Studiezalen

Het bestuur heeft Stichting Studiezalen geselecteerd als een van de projecten die zij sinds 2019 financieel gaat ondersteunen. Stichting Studiezalen zorgt voor locaties waar jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs wekelijks kunnen studeren op rustige plekken in hun eigen buurt. Stichting Studiezalen ondersteunt de leerlingen met persoonlijke aandacht en begeleiding bij hun ontwikkeling en het verbeteren van hun schoolprestaties. Op deze manier sluit het programma van Stichting Studiezalen aan bij de missie en strategie van de OCP Charity foundation. Voor meer informatie: www.studiezalen.com

logo prinsegrachtconcert

Prinsengracht concert

De de OCP Charity foundation draagt ​​vanaf 2022 bij aan het Prinsengracht-jeugdconcert en biedt kinderen de mogelijkheid om het klassieke muzikale evenement bij te wonen, waar ze normaal gesproken niet aan zouden worden blootgesteld. Het bestuur heeft dit project gekozen, omdat het past bij de missie van de OCP Charity Foundation, om het leven van kinderen te verrijken. OCP-medewerkers zijn actief betrokken bij de dag door de kinderen en de organisatie te ondersteunen. Voor meer informatie: bezoek www.prinsengrachtconcert.nl

logo staatsbosbeheer

Oranjewoud

De OCP Charity foundation heeft in samenwerking met het Buitenfonds en Staatsbosbeheer 2,5 hectare bos aangelegd. Dankzij de donatie van The OCP Charity Foundation is het mogelijk geworden om op dit perceel meer dan 8.000 bomen te planten. De beplanting resulteert in een CO2-reductie van 30 ton CO2-eq per jaar. Naast de reductie geeft het bos ook een impuls aan de biodiversiteit van de omgeving. Staatsbosbeheer zal het bos minimaal 50 jaar beheren.

CONTACT

De OCP Charity Foundation

Generaal Vetterstraat 74, 1059 BW Amsterdam

charity@orange-cp.com

+31 (0)20 470 1480
Algemeen Nut Beogende Instelling