THE OCP CHARITY FOUNDATION

OVER ONZE STICHTING

Het bevorderen van het welzijn van kinderen en jeugd tot 25 jaar in Nederland die door fysieke of sociale problemen achter dreigen te gaan lopen op hun leeftijdgenoten. 

HOE HELPEN WIJ?

De stichting tracht zijn doel te bereiken door het sponsoren van instellingen of stichtingen die zich specifiek inspannen voor het bevorderen van het welzijn van kinderen en jeugd tot 25 jaar. Het ondersteunen van deze organisaties gebeurt met financiële steun van onze sponsors of donaties. Als eerste project hebben wij gekozen voor de Stichting Studiezalen. Studiezalen zijn locaties waar jongeren van het primair en voortgezet onderwijs wekelijks in rustgevende locaties in hun eigen wijk kunnen studeren, door middel van persoonlijke aandacht en begeleiding bij hun ontwikkeling en het verbeteren van hun schoolprestaties. De locaties van de studiezalen zijn in de sociaal achtergestelde wijken van Amsterdam.

CONTACT

Minervalaan 63, 1077NR Amsterdam

charity@orange-cp.com

+31 (0)20 470 1480
Algemeen Nut Beogende Instelling